Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Delicato2 webshop

De besloten vennootschap Delicato Delicatessen V.O.F is gevestigd te Dordrecht, Nederland, KvK nummer 24355765 heeft de volgende Algemene Voorwaarden samengesteld.

Delicato2 Webshop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

  1. Wet op de aankoop op afstand

Delicato2 Webshop verklaart de wet op de koop op afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Delicato2 Webshop opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Diensten: De dienst die Delicato2 Webshop aanbiedt, is het verkopen en bezorgen van Grieks en Italiaanse producten zoals tapenades, olijven, antipasti, flessen wijn en accessoires door heel Nederland.

  1. Aanbod en overeenkomst

3.1 Een overeenkomst is gesloten wanneer de koper ingaat op het aanbod van Delicato2 Webshop, een bestelling plaatst en een bevestiging naar het door hem/haar opgegeven email adres is verzonden. De overeenkomst kan door Delicato2 Webshop herroepen worden indien de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen of dat in het verleden heeft nagelaten. Delicato2 Webshop erkent deze overeenkomst wanneer aan een van de volgende omstandigheden is voldaan:

– De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Delicato2 Webshop via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Delicato2 Webshop ontvangen.

– De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven dat hij/zij een overeenkomst aangaat met Delicato2 Webshop.

– Een offerte is door de koper schriftelijk akkoord bevonden en retour verzonden aan Delicato2 Webshop.

3.2 Tekstuele, visuele en mondelinge uitingen van Delicato2 Webshop worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Delicato2 Webshop kan niet garanderen dat alle informatie overeenkomt met het daadwerkelijke product. Afwijkingen, mits binnen redelijke proporties, kunnen in beginsel geen reden zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Prijzen

4.1 Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.

4.2 De koper is het bedrag verschuldigd dat Delicato2 Webshop kenbaar maakt tijdens het afrekenen. Eventuele fouten in de berekening kunnen door Delicato2 Webshop na de transactie gecorrigeerd worden.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  1. Betaling

5.1 De koper kan zijn bestelling betalen door middel van iDeal. Alle Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten.

5.2 Eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten die verhouding houden met het niet nakomen van de betalingsplicht vallen ten laste van de koper.

  1. Levering en levertijd

6.1 De bestelling wordt zo spoedig mogelijk bezorgd. De levering dient maximaal binnen 30 dagen na de opgegeven bezorgdatum geleverd te worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

  1. Afkoelperiode, herroeping en ruil

7.1 De koper kan binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling zonder reden, boete of extra kosten de bestelling naar Delicato2 Webshop retourneren. Hierbij gelden enkele uitzonderingen:

– Verse producten kunnen niet geruild worden. Hieronder wordt verstaan: pesto, antipasti’s, smeersels, kazen en worst, olijven en alle andere verwante producten.

7.2 Het geretourneerde artikel dient in dezelfde staat geretourneerd te worden als waarin de ontvanger het heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, kan Delicato2 Webshop geen terug storting van de betaling realiseren. Kosten verbonden aan het retour zenden zijn voor de rekening van de koper.

7.3 Wanneer de koper gebruik maakt van de afkoelperiode of herroeping en het product is in goede orde ontvangen door Delicato2 Webshop, draagt Delicato2 Webshop binnen tien dagen zorg voor terugbetaling middels bank- of girooverschrijving.

 

 

  1. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Delicato2 Webshop niet verplicht haar overeenkomst met de koper na te komen. Delicato2 Webshop is gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten tot na de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van Delicato2 Webshops wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  1. Persoonsgegevens

9.1 Deze internetsite bevat een privacy statement. In overeenstemming met dit statement gaat Delicato2 Webshop met de persoonlijke gegevens van haar klanten om.

 

%d bloggers liken dit: